Tegnestue

Poulmartin.dk har egen tegnestue, hvor vi udfører tekniske tegninger til kunders konstruktioner.

Du kan også leje os som ekstra arbejdskraft i tilspidsede situationer. Her vil vi indgå på lige fod med resten af medarbejderne i dit team.

Mangler du en ekspert i stålkonstruktioner, er du velkommen til at ringe til os. Vi leverer den fornødne ekspertise på fast ugentlig basis eller fra projekt til projekt.

Brug for ekstra ressourcer op til en snæver deadline?

I brancherne, hvor vi arbejder, går tingene stærkt. Virksomheder i bygge og anlæg, industrien og forsyningserhvervene arbejder ofte med ubarmhjertige deadlines. Ting tager tid og ting skal gøres ordentligt. POULMARTIN kan assistere med teknisk tegning, når tiden er en faktor. Kontakt os, når du er mest presset eller når du forventer, at arbejdsbyrden stiger inden for nærmeste fremtid.

Vi giver gerne en hjælpende hånd med teknisk tegning, som er både velkvalificeret og erfaren i faget.

Brug for en kompetent ekstern ressource?

Det er ikke alle virksomheder, der altid har de fornødne ressourcer i huset, som deres projekter stiller som krav. POULMARTIN er en foretrukken samarbejdspartner, når virksomheder fra industri, forsyning og byggebranchen har brug for kompetencer inden for konstruktioner i stål.

For små og mellemstore virksomheder, der ikke har arbejde til en fuldtidsansat medarbejder med vores kompetencer, træder vi til, når behovet melder sig. Det kan være én gang i ugen. Det kan også være oftere eller sjældnere. Også her arbejder vi gerne på projektbasis. Hvis du har brug for teknisk tegning til et bestemt projekt, tilbyder vi en freelance-aftale, hvor vi leverer den fornødne ekspertise.

Hvor foregår samarbejdet?

Samarbejdet foregår, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Hvad enten vi hjælper dig i tilspidsede situationer eller fordi du ikke har ekspertisen i huset, kan arbejdet foregå lokalt i din virksomhed eller på vores tegnestue.

  1. Vi indgår i teamet på lige fod med de andre medarbejdere
    1. Du stiller et arbejdsbord og en computer til rådighed i din virksomhed. Vi arbejder med jeres tegneprogrammer. Denne form for samarbejde er ofte en fordel, hvis arbejdet stiller krav om kontinuerlig kommunikation og opkobling til jeres IT infrastruktur.
  2. Vi medbringer eget udstyr og tegneprogram og arbejder på jeres arbejdsplads
    1. Samarbejdsformen er en fordel, hvis opgaven stiller krav om kontinuerlig kommunikation. Hvad angår program til teknisk tegning, anvender vi typisk Autodesk Inventor.
  3. De tekniske tegninger udføres på vores tegnestue.
    1. I så fald samarbejder vi gennem skyen. Du uploader brief og materiale, som danner baggrund for designet. Samtidig med det, vil du hele tiden kunne logge ind og følge med i, hvordan arbejdet skrider frem. Efter endt arbejde overdrages alle tegninger til dig. Typisk vil output findes i PDF, DWG, DXF og STEP format.

Hvem er vi og hvad kan vi?

Vi har over 25 års erfaring med teknisk tegning af konstruktioner i rustfri og galvaniseret stål. Vi leverer designs til industrien, forsyningserhvervene og til bygge og anlæg.

Vi dyrker den kreative løsning, men tror på det gode håndværk. Hver gang du samarbejder med os, har vi én overordnet målsætning. Den er, at du som kunde modtager det bedste match mellem pris, kvalitet og leveringstid.

Mottoet er, at din tilfredshed er vores levebrød – og det holder vi os for øje, hver gang du samarbejder med  os.

Tekstforfatning ved Storyhunter